Andrzej Coryell: aforyzmy; AI: komentarze

Już teraz można powiedzieć, że mimo zaprogramowanego moralizowania i poprawności politycznej sztuczna inteligencja jest w stanie i będzie w coraz to większym stanie „myśleć” więcej niż poprawnie.

Read more

Wkurw, satyra i nostalgia

Mikrorecenzja z debiutu Joanny Kessler „Woman Microphone”_______ Najbardziej podobają mi się w tej książce szlagworty. „Lecz budzi się w każdym

Read more

Barbara Jamroziak

Firanki. Reportaż______________________ „Nie jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funkcją innych ludzi, musimy być takimi, jakimi nas widzą”. Witold Gombrowicz, Ferdydurke __________________________________

Read more

Tomasz Droszkowski

Linia numer 8__________________________ O proroku, tramwajach i niemyśleniu. Reportaż ____________________________________ „Choć to szaleństwo, jest w nim przecie metoda” William Shakespeare

Read more