„Dopiero co umarłem. Moje ciało przedziwnie ubrane
kołysze się na sznurze. Przed chwilą zabrzmiały też
ostatnie słowa: Nareszcie ktoś zrobił dobry użytek ze
śmierci”
(P.P. Pasolini)

Zapraszamy do Instytutu Jerzego Grotowskiego (Sala Teatru Laboratorium) na spektakl LUDOBÓJSTWO
w piątek 10 grudnia (premiera) oraz sobotę 11 grudnia, o godz. 17.30 (Wrocław, Rynek-Ratusz 27). Dramat Ludobójstwo Jacka Żebrowskiego to rzecz o Pier Paolo Pasolinim oparta na tekstach włoskiego intelektualisty, pisarza i reżysera. Realizatorzy skupiają się na politycznym kontekście ostatnich lat życia Pasoliniego, w który wplecione są jego relacje towarzyskie i erotyczne. Na ich tle Pasolini jawi się jako odważny krytyk społeczeństwa i nonkonformista, a to właśnie stało się zaczynem jego legendy.

„Dramat polega na tym, że przez kilkadziesiąt ostatnich lat ludzkość, dokładniej, zachodnia Europa, nie wyciągnęła żadnych wniosków z postępującej destrukcji, dała wmanewrować się we wszechpotężny, odczłowieczający konsumpcjonizm. Ten zaś Pasolini nazwał ludobójstwem. I chyba zasadnie” – pisze w recenzji ze spektaklu Aneta Wybieralska (kwartalnik „Nasze Argumenty”).

proj. Paulina Zielona

Występują:
PASOLINI Jacek Zawadzki
ALBERTO MORAVIA Arkadiusz Cyran
KOMISARZ Orfeusz Jakubiszyn
PROKURATOR REPUBLIKI Kamil D. Gałuszka
LAURA BETTI Anna Skubik
BISKUP Chrystian Talik
CHŁOPIEC, DZIENNIKARZ Michał Remiszewski

WIZUALIZACJE Piotr Bartos
MUZYKA Ju Ghan
SCENARIUSZ Jacek Żebrowski
REŻYSERIA czervo01

Liczba miejsc ograniczona
Bilety: ekobilet.pl

_____________________________________________________________________________

Producenci i organizatorzy:
PLAZACIEMNIA.PL
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Produkcja spektaklu dofinansowana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

.

.

Projekt realizowany w ramach Funduszu i Solidarności „Aktywni Naprzód” i transform!europe.
transform!europe – Europejska Fundacja Polityczna – korzysta z dotacji
Parlamentu Europejskiego.