One już wiedzą –
męski świat jest zmyślony,
jak dzieje Argentyny –
historia mitrista,
nakręcone na wałki
mity z modlitewników.

Pod lampami w kształcie
kardynalskich czapek,
reliktów męskiego 
solarnego kultu,
śnią o seksie
kobiety z kobietą.


Ekfraza obrazu Leonor Fini (Argentyna, 1907-1996),
zatytułowanego
Les mitres permanentes, 1967

.

Magdalena Lasińska-Kowara
Urodziła się w dniu ostatniego przedstawienia Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Zawód – humanistyczny, artystyczny, ale nie literacki. Wykształcenie wyższe plus stopień naukowy. Jest specjalistką anestezjologii i intensywnej terapii. Pisze i fotografuje. Wiersze ukazywały się w „Toposie”, „Autografie”, „Blizie” oraz antologiach.