Jedenaście aforyzmów______

1. Przyszłość bez jutra stanie się przeszłością bez wczoraj.

2. Śmierć jest aksjomatem. A życie?

3. Anioł Śmierci – jako recytator – zarecytuje słuchaczy na śmierć, dorecytuje słowem łaski.

4. Radziła pestka: nie zachłyśnij się życiem!

5. Istnieją cztery rodzaje ludzi:
Tacy, którzy umieją żyć i umieją umrzeć.
Tacy, którzy umieją żyć, a nie umieją umrzeć.
Tacy, którzy nie umieją żyć, ale umieją umrzeć.
I tacy, którzy nie umieją żyć i nie umieją umrzeć.

6. Ślepy los potrzebuje białej laski.

7. Ulubiony aforyzm Boga: wymyślono mnie, więc jestem. 

8. W zmartwychwstanie uwierzą zmartwychwstali.

9. Atutem Mesjasza jest czas.

10. Gdyby nie wygnano nas z raju, musielibyśmy stamtąd uciec.

11. Anioł Pański jest chyba dworskim.

Andrzej Coryell

.
.
.

Andrzej Coryell urodził się w Warszawie. Jest autorem zbioru wierszy Les chameaux du myope (Caractères, Paryż 1978), powieści Spółka z lwem (Czytelnik, Warszawa 1986), przełożonej na język francuski i wydanej przez Actes Sud, oraz trzech zbiorów aforyzmów i małej prozy: Gronostaj ubrany w króla (Jeden Świat, Warszawa 2007), Niewierność nad wiernościami (Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2015) i Cień wieży Babel (Austeria, Kraków). Swoje myśli i przypowieści publikował w czasopismach filozoficznych i literackich. Zrealizował dwa filmy krótkometrażowe Album rodzinny 1939-1945 (2002) i Wodną kaligrafię (2004). W 2018 roku ukazał się przekład Niewierności nad wiernościami w języku włoskim L’INFEDELTÀ SOPRA OGNI FEDELTÀ (Edizioni Joker, Novi Ligure). Kilkadziesiąt aforyzmów opublikowano w języku rosyjskim w „Nowej Polszy”, moskiewskiej „Literaturze Obcej” i litewskim piśmie „Oceanus Sarmaticus” w 2019 roku.