Fragmenty rzeczywistości, przestrzenie realne i metafizyczne, postacie z przeszłości i przyszłości. To „jakby sen lub widzenie, jak opowiadanie – list do drugiego człowieka”, zwierzanie się ze swoich rozterek i tęsknot. Obrazy składające się z wielu wątków i znaczeń. Teresa Rachwał analizowała w swoich pracach świat i jego złożoność przez bardzo subiektywne podejście do życia i twórczości. Wypracowała oryginalny styl wyrażania wrażeń i spostrzeżeń. W warstwie wizualnej można odnaleźć związki z przeszłością, echa Boscha i wrażliwość mistrzów średniowiecznych. Rodzaj architektury i przestrzeni subiektywnych w jej obrazach ujawnia metafizyczne związki z Escherem.

Teresa Rachwał,Domino, 2004, technika mieszana, akwarela, rysunek czarnym atramentem, 29.7 cm x 21 cm

Jednak w końcowym efekcie jej obrazy mają bardzo oryginalny i niepowtarzalny charakter. To rodzaj „podróży w egzotyczny świat”. To próba znalezienia sensu i wartości, poszukiwanie prawdy jako wartości nadrzędnej w sztuce i życiu. Poszukiwanie równowagi, harmonii i miłości do drugiego człowieka.

(2003)

PS. Jesteśmy istotami niematerialnymi, mimo pozoru materialności. Człowiek jest pewnego rodzaju SKUPIENIEM ENERGII, która na czas naszego życia służy nam w tym wymiarze, w tej czasoprzestrzeni. W chwili śmierci następuje rozproszenie skupienia energii i przybranie nowej formy koncentracji. Życie jest opowieścią pełną wrzawy i zgiełku. Opowieść Teresy Rachwał trwa i trwać będzie. Dziękujemy, że Byłaś i tak dużo nam dałaś.

(2021)

.

.

.

Andrzej Dudek-Dürer
wrocławski artysta multimedialny, performer, fotograf, grafik, kompozytor i muzyk, często pracujący z instrumentami i mediami elektronicznymi, jest aktywny na wielu polach wypowiedzi – tworzy instalacje, rzeźby, zajmuje się environment, budową instrumentów, działalnością metafizyczno-telepatyczną. Jego prace znajdują się w muzeach i prywatnych zbiorach na kilku kontynentach. Stypendysta i laureat nagród MKiDN. culture.pl/pl/tworca/andrzej-dudek-durer